CUNG CẤP VÀ MUA BÁN

SẢN XUẤT

thông tin liên hệ
Bà Trần Thị Hoàng Yến
Giám Đốc
0902 675 225 - 0932 041 041

Dây thả diều, dây nhợ

Dây thả diều
Dây thả diều
Dây thả diều
Dây thả diều
Dây công trình
Dây công trình
Dây công trình
Dây công trình

Sợi chỉ Polyester DTY, FDY, POY

Sợi chỉ Polyester DTY
Sợi chỉ Polyester DTY
Sợi Polyester FDY
Sợi Polyester FDY
Sợi Polyester DTY TB
Sợi Polyester DTY TB
Sợi Polyester POY
Sợi Polyester POY

Sợi chỉ may bao, sợi chỉ may ba lô, túi xách

Chỉ may bao
Chỉ may bao
Dây thả diều ( dây nhợ )
Dây thả diều ( dây nhợ )
Chỉ may bao
Chỉ may bao
Chỉ may ba lô
Chỉ may ba lô
Chỉ may ba lô
Chỉ may ba lô
Chỉ may ba lô
Chỉ may ba lô
Chỉ may túi xách
Chỉ may túi xách
Chỉ may túi xách
Chỉ may túi xách